تبلیغات
تربیت اجتماعی - انتخاب مدرسه گامی دیگر در تربیت فرزند
تربیت اجتماعی
فرزند میوه ی بهشتی است
پنجشنبه 15 فروردین 1392

انتخاب مدرسه گامی دیگر در تربیت فرزند

پنجشنبه 15 فروردین 1392

نوع مطلب :

انتخاب مدرسه گامی دیگر در تربیت فرزند

مدرسه آموزشگاهی است که کودکان در سنین معین برای تربیت و آموختن علم و دانش قدم به آن می گذارند.

دو نوع علم و دانش داریم:

دانش معنوی:

علم و دانش در هر جامعه  فرق میکند و این علم و دانش بسته  به دید آن جامعه  نسبت به جهان افرینش می باشد و اینکه  آیا جهان آخرتی هست یا نه ؟ حساب هست یا نیست ؟ هدف از بودن در این جهان چیست ؟

انتخاب مدرسه گامی دیگر در تربیت فرزند

مدرسه آموزشگاهی است که کودکان در سنین معین برای تربیت و آموختن علم و دانش قدم به آن می گذارند.

دو نوع علم و دانش داریم:

دانش معنوی:

علم و دانش در هر جامعه  فرق میکند و این علم و دانش بسته  به دید آن جامعه  نسبت به جهان افرینش می باشد و اینکه  آیا جهان آخرتی هست یا نه ؟ حساب هست یا نیست ؟ هدف از بودن در این جهان چیست ؟ و بر طبق این دیدگاه علم و دانش خاص خود را تنظیم و به کو دکان خود می آموزند.

دانش بشری:

علم و دانشی است که در بین جوامع فرق نمی کند . و وابسته به تلاش آن جامعه در آن زمینه می باشد . این علوم مادی مانند هندسه ، طب و غیره می باشد و در بین تمام جوامع بشری یکی است و لیکن با توجه به ترقی جوامع بشری متفاوت است .

 

 

 

معلم

دو نوع معلم داریم :

معلم علم معنوی و معلم علوم مادی ، اولین معلم خداست که "علم أدم الاسماء کلها" و " خلق الانسان . علم البیان " و مدرسه  او زمین است و خانه تعلیم و تربیت روحی او مسجد می باشد .

نمایندگان او در تعلیم و تربیت انبیاء "و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة" که بنابر نحوه ارتباط خداوند و نحوه رساندن مطالب ایشانرا برگزید و برای ایشان جانشینانی تعیین فرمود تا در ادامه راه ایشان کوشا باشند. و به آنها فرمود که کتاب الهی را به بشر بیاموزند " و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتو الکتاب لتبیننه للناس".

البته مراد ما از مدرسه ساختمان مخصوصی برای تعلیم و تربیت می باشد و الا به هر جایی می شود مدرسه گفت اگر مدرسه بمعنی و مفهوم گسترده تری در نظر گرفته شود.

حالا مدرسه چه مدرسه علوم مادی و چه مدرسه علوم معنوی هر دو در خانواده اثر می گذارد ، چون فرزنددر مدرسه اگر ازمعلم یا از شخص دیگری مثلا هم کلاسی اش خوشش آمد از رفتار او تقلید می کند . اینجاست که مدرسه در خانه اثر می گذارد و همان طور خانه در مدسه موثر واقع می شود یعنی خانواده آن شاگرد یا معلم در رفتار دانش آموزان این مدرسه تاثیر گذاشته است . بنابراین مدرسه رابطی بین  دو خانواده یا گره اتصال میان  خانواده های دانش آموزان آن مدرسه شد و مرکز و محلی برای یاددادن علم زندگی و علمی برای رشد و موفقیت و علم معرفت زندگی است بنابراین باید در انتخاب مدرسه کمال دقت را اعمال کرد و در شناخت مسئولان و مربیان و دانش آموزان آن مدرسه باید کمال دقت و بررسی را اعمال کرد و برای جلوگیری از تاراج فرزندانمان باید کمال دقتمان را اعمال کنیم .

و با توجه به آیه کریمه " انا هدینا النجدین " ما به انسان راه شر و راه خیر را نشان دادیم . و استعداد هر دو هم در انسان موجود است حال انسان در هر محیطی که قرار بگیرد به همان سو سوق داده می شود . حضرت علی علیه السلام  فرموده اند : مجالس الصالحین  داعیته  الی الصلاح .همنشینی با صالحان و نیکوکاران به صلاح و نیکی دعوت می کند.بحارالانوار ج 7 ص 141 و در  شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 6 ص 352 عکس آن آمده است یعنی همنشینی با بدکاران به تباهی دعوت میکند.

این محیط به طور کلی چه مدرسه چه خانواده و چه فراتر از جامعه یعنی اینترنت و مکانهای تبلیغاتی و فرهنگی.

اما محیط خانواده که  دارای اولین جایگاه در تربیت می باشد بعنوان مرشد و راهنمایی برای انتخاب محیط خارج . اگر این خانواده از نظر فرهنگی قوی و محکم باشد ترس و هراس از محیط خارج کمتر میشود و حتی تاثیر گذاری مدرسه بر فرزندکمرنگ می شود مثلا اگر محیط خانواده محیطی آرام و نوعا درس خوان و منطقی باشد فرزند بر همان منوال بار می آید و در محیط خارج به دنبال مسیری جز این نمی رود مثلا به سمت خشونت و هوس بازی و غیره کشیده نمی شود . اما بر عکس اگر محیط  جنجالی و نا آرام باشد بالطبع فرزند در خارج از خانه هم دنبال همان مسیر را می گیرد و برای مدرسه و جامعه مشکل ساز خواهد شد و مسئولیت مدرسه سخت میشود و مسئولیت افراد صالح محل نیز سنگین تر شده دو چندان می گرددکه باید سعی در اصلاح افراد ناسالم جامعه داشته باشند و این افراد را از خطا نگه دارندو به سوی مسیر سالم و سعادتمندی سوق دهند .

کودک ما نیز به محیطی سالم و سرشارنیاز دارد که اگر در خانه از نظر فرهنگ و مذهب اشباع شود با ورود به هر محیط بیگانه ای تاثیر سوئی نخواهد پذیرفت و به همان نحو که مطلوب خانواده است بار می آید .

و اگر اشباع نشد در محیط خارج به دنبال همان گروه یا فردی که به او محبت کرده است میرود و اینجاست که خانواده با فرزند دچار مشکل میشود چراکه به تدریج الگوی فرهنگی و رفتاری فرزند و خانواده از هم دور و متفاوت میشود.

حضرت أمیرالمومنین علیه السلام فرمودند:دوستی و تمایل قلوب در پیوند روح هاست.پس باید محبت ابراز داشت تا روح با روح پیوند زده شود.علاوه بر  این سفارش زیادی شده است که باید به فرزند محبت کرد و مهربانی ؛ پدر صالح فرزند صالح و همان طور پدر سالم از نظر روانی و رفتاری فرزند سالمی بار خواهد آورد و در حدیثی آمده است که "یحفظ الاطفال بصلاح ابائهم"مصونیت فرزندان از خطرات و انحرافات در پرتو صلاحیت و شایستگی پدران انهاست . همان گونه که به تجربه نیز برای همگان ثابت شده است.

 

 

 

در محیط خانواده برای فرزند چه باید کرد:

1.محبت ورزی و بیان علاقه و مهر:

البته به خاطر تعلق به خانواده و باید توجه کرد که تعلق به خانه و خانواده به طوری که نمیشود از انها دور شد  یا مستقل شود اشکال تربیتی است بلکه مراد از تعلق بخانواده یعنی فرهنگ و اخلاق خانواده خودش را رها نمی کند و زندگی و کار و  فعالیت در محیط جامعه نمیتواند اورا از خانواده اش بگیرد و به اخلاق و فرهنگ مخالف سوق دهد.

ولی اینجا یک مسئله وجود دارد اگر خانواده ای فرهنگ نامناسب داشته باشد جامعه وظیفه دارد که این فرزند را اصلاح کند و باید از طریق منطق و برهان  استفاده کند و بر عکس شیطان از راه حیله و فریب از خانواده صالح فررزند را به سرقت می برد . و اینجاست که خانواده صالح باید احتیاط را فراموش نکند .

ایجاد و تقویت اعتماد به نفس در فرزند:

چون فرزند کنجکاو است و این حس کنجکاوی در انسان ذاتی است والدین باید مراقب او باشند چنان چه در بعضی موارد موفق نشده است باید اطمینان و اعتماد به نفس را در او تقویت کنند .مثلا بگویند : شرایط دشوار بوده و گرنه شما زحمت را کشیده و راه درست را طی کرده اید و نباید اورا از تلاش منع کنیم و او را بترسانیم . البته پدر و مادر و اطرافیان باید این اعتماد به نفس را در وجود خود هم تقویت کنند تا بتوانند به فرزندشان منتقل سازند.

حس حقارت و خواری موجب عدم اعتماد به نفس است و بالعکس حس قدرت و توانایی ایجاد عزت و اعتماد به نفس می کند .

عدم اطمینان موجب عقب نشینی از تلاش میشود که موجب ضعف اعتماد به نفس است.

سرزنش زیاد ، نام نامناسب ، شغل نامناسب ، فامیل نامناسب و... همه اینها موجب عدم اعتماد به نفس است و ایجاد عقده حقارت می کند.

نزاع و مشاجره خانوادگی موجب ضعف شخصیت است .

فرزند در خانواده باید از لحاظ اصول عقائد کاملا آگاه و پخته باشد و بر آن اصول استوار باشد و پدر و مادر باید مراقب فرزندشان باشند که به مرور زمان از جامعه آموزشهای نادرستی نگیرد.

 

 

 
Steffen
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:41 ب.ظ
My brother recommended I might like this web site. He
was totally right. This submit truly made my day.
You cann't consider simply how so much time I had spent for this info!
Thanks!
What do you do for a strained Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:40 ق.ظ
Why visitors still use to read news papers when in this technological
world all is accessible on net?
tandrafoston.wordpress.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:52 ب.ظ
Fastidious answers in return of this matter
with genuine arguments and explaining everything about that.
What do you do for Achilles tendonitis?
شنبه 14 مرداد 1396 05:12 ق.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished
to say that I've truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:03 ب.ظ
This is the perfect website for anyone who really wants to find out about this topic.
You know so much its almost hard to argue with you
(not that I personally would want to…HaHa). You definitely
put a new spin on a subject which has been discussed for a long time.
Great stuff, just excellent!
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 09:12 ق.ظ
Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm absolutely enjoying your blog and look forward to new posts.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر